WITAM W GABINECIE PODOLOGICZNYM NASZE STOPY

Podologia, jest dziedzin? nauki z pogranicza kosmetologii i medycyny. Zajmuje si? ocen? stanu stóp, leczeniem zaburze?? w ich obr?bie oraz zwi?zan? z tym profilaktyk? . Celem pracy podologa jest ograniczenie dyskofortu lub usuni?cie skutów choroby, a tak??e zapobieganie jej nawrotom poprzez dalsz? prawid??ow? piel?gnacj?.

Zabiegi podologiczne okre??la si? tak??e ogólnym mianem pedicure leczniczy lub pedicure medyczny. Jednak wszystkie te nazwy oznaczaj?, ??e w??a??nie znale??li??my pomoc i obietnic? ulgi.

Zdrowie i uroda stóp s? w Twoich r?kach. Szybki kontakt ze specjalist? mo??e uchroni? Ci? przed powa??nymi problemami.

Nie zwlekaj i zadzwo?? lub napisz, by umówi? wizyt?!

Nie zwlekaj, nie wstydź się i zadzwoń, by umówić wizytę

Zdrowie i uroda stóp są w Twoich rękach. Szybki kontakt ze specjalistą może uchronić Cię przed poważnymi problemami.